logo2
header 3
2
logo1

Informácia k zabezpečeniu spotrebnej dane u oprávneného príjemcu

21. júla. 2016

Colný úrad Bratislava informuje verejnosť – podnikateľské subjekty, ktoré na základe povolenia prijímajú minerálny olej, alkoholické nápoje a tabakové výrobky z iných členských štátov v pozastavení dane (oprávnený príjemcovia), na iný spôsob uplatňovania ustanovení

 

  • 25 ods. 10 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
  • 19 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
  • 23 ods. 9 zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

 

Podľa vyššie uvedených ustanovení ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma minerálny olej, lieh a tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať minerálny olej, lieh a tabakové výrobky (ďalej len „predmet dane“) a daň pripadajúca na toto množstvo predmetu dane je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia tohto predmetu dane oznámiť túto skutočnosť colnému úradu a zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.

 

Zo znenia týchto ustanovení vyplýva, že dňom vzniku povinností (oznámenie a zvýšenie zábezpeky na daň), je deň, v ktorom daňová povinnosť pripadajúca na toto množstvo predmetu dane (súčet množstiev predmetu dane prijatého v pozastavení dane oprávneným príjemcom) prevýšila zloženú zábezpeku na daň o viac ako 10 %, čo môže byť ktorýkoľvek deň v období medzi dvomi úhradami dane. Z uvedeného vyplýva, že do množstva predmetu dane prijatého oprávneným príjemcom v pozastavení dane, ktoré má byť zabezpečené zloženou zábezpekou na daň (toto množstvo) sa započíta všetko množstvo predmetu dane prijatého oprávneným príjemcom, z ktorého nebola zaplatená daň, teda nie len za aktuálne zdaňovacie obdobie – aktuálny kalendárny mesiac, ale aj za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ak za toto obdobie ešte nebola spotrebná daň uhradená.

O Z N Á M E N I E

9. marca. 2016
Stránkové hodiny na PCÚ Bratislava Prístav v dňoch od 25. 3. 2016 do 28. 3. 2016
25. 03. 2016 (piatok) od 7.00 h – do 19.00 h
26. 03. 2016 (sobota) od 7.00 h – do 19.00 h
27. 03. 2016 (nedeľa) voľno
28. 03. 2016 (pondelok) voľno

Zmena úradných hodín

9. marca. 2016

POZOR! Zmena úradných hodín:
PCÚ Bratislava Miletičova
Nové úradné hodiny: Po-Pi 7:30 – 15:30 hod